12. Persoonlijk ontwikkelingsplan

Om binnen een organisatie een verantwoord opleidingsplan op te stellen is kennis van de meest uitgevoerde taken en de vereiste eigenschappen (nu en in de toekomst) noodzakelijk.

Een functiestudie kan hierbij input geven met betrekking tot de ontwikkeling (inhoud en methode) van concrete trainingen op maat van een functie.

We spreken in deze context over een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van een medewerker, ook wel het persoonlijk actieplan (PAP) genoemd.