Tip

Plan een 10 min kennismakingsgesprek met de plantmanger bij aankomst van je nieuwe medewerker.

Vereiste documenten

Een onthaaldocument is een document dat door de aangeduide verantwoordelijke wordt ingevuld en ondertekend bij het onthaal van de nieuwe werknemer en dat aantoont dat de nodige informatie en instructies over het welzijn op het werk verstrekt werden en begrepen zijn.

De onthaalbrochure is een bundeling van de informatie die een nieuweling moet krijgen om snel en efficiënt geïnformeerd te zijn over praktische zaken die te maken hebben met zijn tewerkstelling.

Het is geen kopie en zeker ook geen vervanging van het arbeidsreglement.

Het is geen verplicht document, maar een bundeling van informatie die bij voorkeur ook mondeling gegeven wordt en de nieuwkomer nog kan nalezen.

De informatie moet kort, “to the point” en up-to-date zijn.

Het is aan te raden beeldmateriaal te integreren: gevisualiseerde informatie wordt beter onthouden dan geschreven tekst.

11. Onthaal en voorstelling

Steeds meer nieuwkomers hebben op hun eerste dag al spijt van hun nieuwe job.

Veel werkgevers laten nieuwkomers aan hun lot over: ze vinden het de moeite niet om energie te steken in de begeleiding omdat ze niet weten of de nieuwkomers wel zullen blijven.

Begeleiding van nieuwkomers kost tijd en energie, maar heeft positieve gevolgen voor de hele organisatie: de motivatie stijgt, de inburgering verloopt sneller en de werksfeer is prettiger.

Verplichtingen werkgever in het kader van onthaal

Verplicht een onthaal te voorzien voor iedere starter!
Naast dimona-verplichting en het overhandigen van een arbeidsreglement, heeft de werkgever ook een verplichting inzake veiligheid & welzijn.
Sinds 10 mei 2007 is er een koninklijk besluit inzake het onthaal en begeleiding van werknemers met betrekking tot de bescherming van het welzijn bij de uitvoering van hun werk. Sinds 20 mei 2007 maakt het onthaal van nieuwe werknemers deel uit van het door de werkgever te voeren welzijnsbeleid.

De leden van de hiërarchische lijn staan door deze nieuwe wetgeving ook in voor de organisatie van het onthaal en het mentorschap van een nieuwkomer.
Een lid van de hiërarchische lijn, aangeduid door de werkgever, moet:

  • Het onthaal organiseren van elke beginnende werknemer;
  • Een ervaren werknemer aanduiden om de beginnende werknemer te begeleiden;
  • Een document tekenen dat aantoont dat de nodige informatie en instructies over het welzijn op het werk verstrekt werden en begrepen zijn.

De werkgever is verantwoordelijk voor het onthaal, de begeleiding, het informeren en opleiden van elke werknemer. Tot de lijst met bij te houden documenten, behoort ook het onthaaldocument dat door de aangeduide verantwoordelijke wordt ingevuld en ondertekend bij het onthaal van de nieuwe werknemer.

Tip

Plan een 10 min kennismakingsgesprek met de plantmanger bij aankomst van je nieuwe medewerker.

Vereiste documenten

Een onthaaldocument is een document dat door de aangeduide verantwoordelijke wordt ingevuld en ondertekend bij het onthaal van de nieuwe werknemer en dat aantoont dat de nodige informatie en instructies over het welzijn op het werk verstrekt werden en begrepen zijn.

De onthaalbrochure is een bundeling van de informatie die een nieuweling moet krijgen om snel en efficiënt geïnformeerd te zijn over praktische zaken die te maken hebben met zijn tewerkstelling.

Het is geen kopie en zeker ook geen vervanging van het arbeidsreglement.

Het is geen verplicht document, maar een bundeling van informatie die bij voorkeur ook mondeling gegeven wordt en de nieuwkomer nog kan nalezen.

De informatie moet kort, “to the point” en up-to-date zijn.

Het is aan te raden beeldmateriaal te integreren: gevisualiseerde informatie wordt beter onthouden dan geschreven tekst.