7. Afronden, voorbeeld contract en loonoptimalisatie

Op deze pagina kan je een voorbeeld van een contract downloaden en enkele van de meest voorkomende loonoptimalisaties bekijken.

Het is echter belangrijk dat je het sollicitatieproces correct afrondt:

Bij iedere tussenstap, en na het afronden van het selectieproces, is het nuttig en verplicht om aan de niet-geselecteerde kandidaten mee te delen waarom ze niet weerhouden werden.

Dit heeft een positieve invloed op de perceptie die de kandidaat heeft over de organisatie en over het selectieproces. Je kan de niet-weerhouden kandidaten schriftelijk op de hoogte brengen en hen de mogelijkheid bieden om feedback te vragen.

Zie ook hier: Alle kandidaten bedanken.

De meest voorkomende loonoptimalisaties

Zorg dat er een bijlage hiervan bijgevoegd is bij het arbeidsovereenkomst/policy.

Gelegenheden

 • Sinterklaas, Kerst of Nieuwjaar
  (max €40/jaar/werknemer, vermeerderd met €40/jaar/kind ten laste)
 • Eervolle onderscheiding (bv. doctoraat)
  (max €120/werknemer/jaar)
 • Pensionering (geen brugpensioen)
  (min €120, max €1.000)
 • Huwelijk
  (max €245/werknemer)

Soorten geschenken

 • In natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques

Voorwaarden

 • RSZ-vrij
 • Belastingvrij

Geen RSZ of bedrijfsvoorheffing.

 • Schriftelijke overeenkomst
 • Aantal cheques = effectief gewerkte dagen
 • Op naam werknemer
 • Beperkte geldigheidsduur
 • Max werkgeversbijdrage: €6,91/dag
 • Min werknemersbijdrage: €1,09 /dag
 • Collectief voordeel, onderscheid op basis van objectieve criteria mogelijk
 • Geen cumulatie met maaltijdvergoeding

Meest voorkomende: aanvulling kinderbijslag

 • Aan rechthebbende of bijslagtrekkende werknemers
 • Objectieve groep werknemers
 • Max. €50/kind/maand (standpunt RSZ)
 • Vrij van RSZ
 • Onderhevig aan Bedrijfsvoorheffing
 • In principe voor alle werknemers
 • Onderscheid mogelijk o.b.v. een objectief criterium
 • Mogelijks eigen bijdrage werknemers
 • ‘Appeltje voor de dorst’
 • ‘Pensioenplan’
 • Taks van 4,4% is volledig aftrekbaar
 • Afhankelijk van collectieve resultaten
 • Voordeel voor alle werknemers
 • Doelstelling moet transparant, definieerbaar, meetbaar en verifieerbaar zijn
 • Doelstelling moet kennelijk onzeker zijn
 • Niet ter vervanging van bestaande lonen, premies, bonussen

Onder de € 3.313 vrij van bedrijfsvoorheffing voor werknemer (enkel 13,07% RSZ).
Netto is dit € 2.880.  De werkgever betaalt 33% RSZ bovenop brutobedrag.

 • Deel van de winst van vennootschap wordt verdeeld onder de werknemers
 • Mogelijkheid verschillend bedrag/werknemerscategorie
 • Werkgever betaalt geen rsz-bijdragen
 • Werknemer 13,07% RSZ + 7% mag niet hoger zijn dan bedrijfsvoorheffing

Opgelet! Totaalbedrag van de premie is maximaal 30% van de totale bruto loonmassa

Kosten eigen aan de werkgever:
Onderrichtingen RSZ en fiscale circulaires.

Voordelen:

 • bruto = netto, want geen RSZ of bedrijfsvoorheffing
 • Geen invloed op eindejaarspremie, vakantiegelden

Nadeel:

 • Bij controles moet je dit kunnen verantwoorden

Tip: Voeg dit toe als bijlage aan de arbeidsovereenkomst