8. VOV en Subsidies

Er zijn tal van subsidiebronnen die de drempel naar opleiding kunnen verlagen.
De meeste subsidies zijn bestemd voor werkgevers waardoor de opleidingskosten voor hun werknemers gevoelig kunnen afnemen.

Daarnaast zijn er premies voor het aanwerven van mensen in een risicogroep en de overheid biedt nog extra tewerkstellingspremies aan.

Sectorale beroepsopleidingen zijn erkend in het stelsel van Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Hierdoor kunnen de loonkosten van de werknemers voor deze opleidingen grotendeels gerecupereerd worden.

Er wordt een sectorale tegemoetkoming voorzien voor opleidingen die bedrijfsintern doorgaan en gegeven worden door externe trainers.

Daarnaast is er een mogelijkheid om je werknemer die instaat voor de opleiding van jouw nieuwe werknemer of van de werknemer die doorgroeit te vergoeden.

Ook voor duaal leren of mentoropleiding kan u steeds terecht bij Cobot.

Op de deze pagina kunt u alle informatie omtrent de subsidies terugvinden: www.cobot.be/subsidies

Bij aanwerving van een laaggeschoolde werknemer jonger dan 25 jaar of aanwerving van een werknemer van 58 jaar of ouder is er een korting van de RSZ beschikbaar.

Klik hier voor meer informatie voor de aanwerving van een laaggeschoolde jongere .

Klik hier voor meer info voor de aanwerving van een oudere werknemer.

Ook voor de aanwerving van een langdurig werkloze is er een premie.

Klik hier voor meer informatie over de aanwerving van langdurig werklozen.

Zowel voor de werkgever als de werknemers zijn er diverse premies beschikbaar zoals een goedkoper treinticket, aanvullende vakantie, startersloon, enz.

Ontdek hier alle terwerkstellingspremies voor wie werk zoekt of werkt.